"PRZEBACZAMY I PROSIMY O PRZEBACZENIE"

List biskupów polskich do biskupów niemieckich 1965

WĘDRUJĄCA EKSPOZYCJAPRZED BAZYLIKĄ ŚW. JANA CHRZCICIELA W SZCZECINIE


Szczecin1

GÓRA ŚW. MAŁGORZATY


Góra św. Małgorzaty

EKSPOZYCJA SKŁADA SIĘ Z 8 TABLIC PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ:

Uwaga ! By powiększyć jedną tablicę, należy kliknąć lewym przyciskiem myszki. By przesunąć powiększoną tablicę wyżej, naciskając lewy przycisk myszki, przesuwamy myszką po blacie do góry.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Szczecin2

WĘDRUJĄCA EKSPOZYCJA jest fragmentem PROJEKTU KATYŃ zaplanowanego na lata 2013-2015. PROJEKT KATYŃ w roku 2015 planuje się zakończyć wytyczeniem Trasy VIA KATYŃ-VIA JASNA ( DROGI POJEDNANIA I POKOJU ) oraz wydrukowaniem Przewodnika. Szczegóły na www.pielgrzymkaindywidualna.pl. DROGA POJEDNANIA I POKOJU ma pozwalać na pieszą pielgrzymkę lub wędrówkę, szczególnie młodych Polaków i Rosjan. Tymczasem przez Białoruś przewiduje się przejazd koleją. Trasa piesza jest przewidziana od Warszawy (Góra Kalwaria) do Terespola i od granicy białorusko-rosyjskiej do Katynia.